Quý Bằng Hữu thân mến !

Sau bao ngày đua tranh gay cấn, cho đến hôm nay tại hạ xin mạn phép vinh danh cũng như chúc mừng những đai cao thủ đứng đầu TOP BXH Chiến Lực từng máy chủ. Khẳng định sức mạnh tuyệt đối - Hùng Bá Thiên Hạ giành lấy phần thưởng xứng đáng khắc tên mình lên bảng vàng của Thiên Hạ Vô Song tháng 07/2017

 

Phần Thưởng 

Hùng Bá Thiên Hạ (Top Chiến Lực - Từng máy chủ)

Hạng 1

 • 6.000 KNB
 • 80 Vạn Nội Tức
 • Quặng Vàng x80
 • Ngọc Bạo Lv8 x1
 • Ngọc Chí Tôn Lv5 x1
 • Mảnh Độc Cô Cửu Kiếm x25

Hạng 2

 • 4.000 KNB
 • 60 Vạn Nội Tức
 • Quặng Vàng x60
 • Ngọc Bạo Lv7 x2
 • Ngọc Chí Tôn Lv4 x2
 • Mảnh Độc Cô Cửu Kiếm x20

Hạng 3

 • 3.000 KNB
 • 40 Vạn Nội Tức
 • Quặng Vàng x40
 • Ngọc Bạo Lv7 x1
 • Ngọc Chí Tôn Lv4 x1
 • Mảnh Độc Cô Cửu Kiếm x15​

Hạng 4 

 • 2.000 KNB
 • 30 Vạn Nội Tức
 • Quặng Vàng x30
 • Ngọc Bạo Lv6 x2
 • Ngọc Chí Tôn Lv3 x2
 • Mảnh Độc Cô Cửu Kiếm x10

Hạng 5

 • 1.000 KNB
 • 20 Vạn Nội Tức
 • Quặng Vàng x20
 • Ngọc Bạo Lv6 x1
 • Ngọc Chí Tôn Lv3 x1
 • Mảnh Độc Cô Cửu Kiếm x10

 

Thời gian tổng kết:  Ngày 14/07/17 dựa  kết quả làm mới BXH vào lúc 09h00

Khi quý bằng hữu đạt đủ điều kiện Top 05 Chiến Lực tại từng máy chủ có thể nhận phần thưởng từ sự kiện thông qua thông thư ingame, trong vòng 48 tiếng kể từ khi được thông báo trên trang chủ.

 

Hùng Bá Thiên Hạ - Tháng 07/2017

Cụm S1

 

Cụm S21

 

Cụm S43

 

Cụm 9K1

 

Cụm 9K7

 

9K13

 

9K16

 

9K19

 

 

Xin được chúc mừng và vinh danh những cao thủ xuất chúng, thống lĩnh quần hùng !

Tags: