Quý bằng hữu thân mến !

Thân làm trai chí tại bốn phương

Phận anh hùng vươn mình đến tuyệt đỉnh

Bất kể ai cũng muốn trở thành đệ nhất, thống lĩnh quần hùng. Chinh phục những giai thoại chưa từng được viết là ước mơ của các bằng hữu trong Cửu Kiếm 2, khắc tên mình lên bảng vàng tuyệt đỉnh. Mang về những phần thưởng xứng đáng khẳng định ngôi vị Thiên Hạ Vô Song tháng 1/2018

 

Thiên Hạ Vô Song - Tháng 1/2018

Ngũ Tuyệt Võ Lâm - Hùng Bá Thiên Hạ

 

Các cụm máy chủ đủ điều kiện tham dự "Thiên Hạ Vô Song" tháng 1

Cụm I: Các cụm máy chủ S1, S43, 9K1
Cụm II: Các cụm máy chủ 9K21, 9K23, 9K24
 

 

Thời Gian

TOP

Từ 01/01 đến 9:00 Ngày 16/01

TOP 5  Chiến Lực - Từng máy chủ

Từ 17/01 đến 9:00 Ngày 30/01

TOP 5 Chiến Lực - Liên máy chủ 

(tính theo top 3 từng cụm)

 

 

- Lưu ý: Trong thời gian diễn ra sự kiện Thiên Hạ Vô Song tháng 12, các máy chủ nào liên thông thì dựa theo BXH chung của các máy chủ đó.

 

I. Hùng Bá Thiên Hạ (Top Chiến Lực - Từng máy chủ)

Thời gian:  Ngày 16/01/18 dựa  kết quả làm mới BXH vào lúc 09h00 để tổng kết.

Nội dung: Khi quý bằng hữu đạt đủ điều kiện Top 05 Chiến Lực tại từng máy chủ có thể nhận phần thưởng từ sự kiện thông qua thông thư ingame, trong vòng 48 tiếng kể từ khi kết thúc sự kiện.

Phần thưởng:

 

Hùng Bá Thiên Hạ (Top Chiến Lực - Từng máy chủ)

Hạng 1

 • 6.000 KNB
 • 80 Vạn Nội Tức
 • Quặng Vàng x80
 • Ngọc Bạo Lv8 x1
 • Ngọc Chí Tôn Lv5 x1
 • Mảnh Độc Cô Cửu Kiếm x25

Hạng 2

 • 4.000 KNB
 • 60 Vạn Nội Tức
 • Quặng Vàng x60
 • Ngọc Bạo Lv7 x2
 • Ngọc Chí Tôn Lv4 x2
 • Mảnh Độc Cô Cửu Kiếm x20

Hạng 3

 • 3.000 KNB
 • 40 Vạn Nội Tức
 • Quặng Vàng x40
 • Ngọc Bạo Lv7 x1
 • Ngọc Chí Tôn Lv4 x1
 • Mảnh Độc Cô Cửu Kiếm x15​

Hạng 4 

 • 2.000 KNB
 • 30 Vạn Nội Tức
 • Quặng Vàng x30
 • Ngọc Bạo Lv6 x2
 • Ngọc Chí Tôn Lv3 x2
 • Mảnh Độc Cô Cửu Kiếm x10​

Hạng 5

 • 1.000 KNB
 • 20 Vạn Nội Tức
 • Quặng Vàng x20
 • Ngọc Bạo Lv6 x1
 • Ngọc Chí Tôn Lv3 x1
 • Mảnh Độc Cô Cửu Kiếm x10

 

- Chú Thích: Mảnh Độc Cô Cửu Kiếm x100 sẽ ghép thành 1 kỹ năng trong bộ Độc Cô Cửu Kiếm

 

II. Ngũ Tuyệt Võ Lâm (Top 5 Chiến Lực - Liên máy chủ)

Thể Lệ

 • Được chia theo từng Cụm, mỗi máy chủ tính đến 9:00 ngày 30/01 sẽ chọn ra 3 người đứng đầu TOP Chiến Lực để tiến hành tổng kết chọn ra 5 bằng hữu có Lực Chiến chung cuộc cao nhất lên ngôi Ngũ Tuyệt Võ Lâm

(Ví dụ: Cụm 1 gồm 3 máy chủ S1, S43, 9K1 sẽ chọn ra 3 bằng hữu có lực chiến cao nhất của từng máy chủ, tổng cộng 3 máy chủ sẽ có 9 người. Tiếp tục chọn ra 5 bằng hữu lực chiến cao nhất trong số 9 người trên lên ngôi Ngũ Tuyệt Võ Lâm)

Thời gian:  Ngày 30/01/18 dựa  kết quả làm mới BXH vào lúc 09h00 để tổng kết. Các bằng hữu đạt điều kiện có thể nhận được quà thông qua hệ thống thư ingame trong ngày.

Phần thưởng:

Ngũ Tuyệt Võ Lâm (Top 5 Chiến Lực - Liên máy chủ)

Hạng 1

 • 8.000 KNB
 • Tâm Tinh Thần x25
 • Ngọc Công Lv9 x1
 • Ngọc Chí Tôn Lv6 x1
 • Mảnh Độc Cô Cửu Kiếm x50
 • Thời Trang Bách Phụng Triều Dương x1

Hạng 2

 • 5.000 KNB
 • Tâm Tinh Thần x15
 • Ngọc Công Lv8 x2
 • Ngọc Chí Tôn Lv5 x2
 • Mảnh Độc Cô Cửu Kiếm x30

Hạng 3

 • 3.500 KNB
 • Tâm Tinh Thần x10
 • Ngọc Công Lv8 x1
 • Ngọc Chí Tôn Lv5 x1
 • Mảnh Độc Cô Cửu Kiếm x20​

Hạng 4

 • 2.500 KNB
 • Tâm Tinh Thần x5
 • Ngọc Công Lv7 x2
 • Ngọc Chí Tôn Lv4 x2
 • Mảnh Độc Cô Cửu Kiếm x15

Hạng 5

 • 1.500 KNB
 • Tâm Tinh Thần x5
 • Ngọc Công Lv7 x1
 • Ngọc Chí Tôn Lv4 x1
 • Mảnh Độc Cô Cửu Kiếm x15

 

LƯU Ý:

 • Sự kiện Thiên Hạ Vô Song chỉ dành cho các máy chủ đã ra mắt đủ 14 ngày trong tháng trước đó, nên nếu máy chủ đã đủ 14 ngày nhưng trong thời gian đang diễn ra sự kiện cũng không thể tham gia.
 • Đối với các máy chủ đã đủ 14 ngày nhưng chưa đủ cụm sẽ được set lịch tham gia vào tháng sau
 • Phần thưởng sẽ được gửi đến người chiến thắng qua hệ thống thư ingame trong vòng 24h sau khi sự kiện kết thúc.
 • Thông báo tổng kết của BQT là quyết định cuối cùng.

 

 

Cửu Kiếm 2 - Tự Tham Ngộ & Truyền Thụ Võ Công

Trang chủ: https://cuukiem2.vn/

Group thảo luận: http://goo.gl/qBX8AB

          - Fanpage: https://goo.gl/5jzcKM

Vip Care: http://goo.gl/qBX8AB

Hottile: 1900 6639 nhánh 1.

Phát hành bởi SohaGame.

Tags: