Quý bằng hữu thân mến,

     BQT xin gửi đến cho chư vị bằng hữu gói quà Phúc Lợi Giang Hồ THÁNG 3/2018 nhằm tiếp thêm sức mạnh cho chư vị trong quá trình tu luyện võ công của bản thân. Gói Phúc Lợi Giang Hồ sẽ được gửi tới tất cả bằng hữu thông qua thư ingame.

 

      

 

Nội Dung: Mỗi tháng người chơi sẽ được nhận gói quà Phúc Lợi Giang Hồ, dựa vào cấp độ Vip của người chơi tại thời điểm mở gói sẽ nhận được các phần quà khác nhau. Người chơi cần phải đạt bậc 4 trở lên thì mới có thể nhận quà.

Thời gian : Quà sẽ được BQT gửi vào hệ thống thư ingame trong khoảng thời gian nhất định tùy theo mỗi tháng. Trong tháng 02, người chơi phải online ít nhất 1 lần trong thời gian nhận thưởng cụ thể là từ 14h00 ngày 29/03 đến 14h59 ngày 30/03. Mỗi người chơi chỉ được nhận 1 gói quà Phúc Lợi Giang Hồ từ hệ thống thư ingame trong thời gian này.

Phần Thưởng Tương Ứng Cấp Vip: 

Cấp độ VipVật phẩm
Vip 0
 • Diệu Dương Thạch I x5
 • Quặng đồng x30
 • Huyết Lệ Thạch x5
Vip 1
 • 50 KNB khóa
 • Quặng Bạc x20
 • 20 vạn đồng
 • Diệu Dương Thạch II x5
 • Mãnh Kích Lv1 x3
Vip 2
 • 50 KNB khóa
 • 30 vạn đồng
 • Quặng Bạc x30
 • Diệu Dương Thạch II x5
 • Huyết Bồ Đề I x10
Vip 3
 • 50KNB Khóa
 • 60 vạn đồng
 • Quặng Bạc x40
 • Diệu Dương Thạch II x6
 • Exp Pet lv8 x5
Vip 4
 • 100 KNB khóa
 • 80 vạn đồng
 • Quặng Bạc x50
 • Diệu Dương Thạch II x7
 • Exp Pet lv8 x5
Vip 5
 • 100 KNB khóa
 • 60 vạn nội tức
 • 100 vạn đồng
 • Quặng Bạc x50
 • Diệu Dương Thạch II x10
 • Exp Pet lv8 x8
Vip 6
 • 100 KNB khóa
 • 80 vạn nội tức
 • 120 vạn đồng
 • Quặng Bạc x50
 • Diệu Dương Thạch II x10
 • Exp Pet lv8 x8
Vip 7
 • 150 KNB khóa
 • 100 vạn nội tức
 • 140 vạn đồng
 • Quặng Bạc x50
 • Diệu Dương Thạch II x10
 • Exp Pet lv8 x10
 • Tâm Tinh Tuyệt x5
Vip 8
 • 200 KNB khóa
 • 120 vạn nội tức
 • 200 vạn đồng
 • Quặng bạc x50
 • Diệu Dương Thạch II x20
 • Exp Pet lv8 x10
 • Tâm Tinh Thần x5
Vip 9
 • 500 KNB khóa
 • 200 vạn nội tức
 • 300 vạn đồng
 • Quặng Bạc x50
 • Diệu Dương Thạch II x15
 • Exp Pet lv8 x20
 • Tâm Tinh Thần x10
Vip 10
 • 1000 KNB khóa
 • 200 vạn nội tức
 • 400 vạn ngân phiếu
 • Quặng Bạc x100
 • Diệu Dương Thạch II x50
 • Exp Pet lv8 x20
 • Tâm Tinh Thần x15

 

Lưu ý: Để nhận được phần quà Phúc Lợi Giang Hồ người chơi phải online ít nhất một lần trong khoảng thời gian 14h00 ngày 29/03 đến 14h59 ngày 30/03.

 

Mọi thông tin cần giải đáp vui lòng liên hệ:

Hotline: 19006639 - Email: hotrogame@sohagame.vn

Cửu Kiếm 2 - Tự Tham Ngộ & Truyền Thụ Võ Công

Trang chủ: https://cuukiem2.vn/

Group thảo luận: http://goo.gl/qBX8AB

          - Fanpage: https://goo.gl/5jzcKM

Vip Care: http://goo.gl/qBX8AB

Hottile: 1900 6639 nhánh 1.

 
Tags: