Thiên Sơn

29/01/2016

              Nội Công Thâm Hậu – Cải Tử Hoàn Sinh

 

            Thiên Sơn phái do Thiên Sơn đồng lão sáng lập, là môn phái ẩn cư giang hồ, đệ tử Thiên Sơn Phái không màng thế sự, thích tiêu diêu tự tại hiếm khi tụ tập một chỗ khiến cho cái tên Thiên Sơn Phái trở thành một truyền thuyết. Đệ tử Thiên Sơn phái có dung mạo như một nữ hài đồng, tuy nhân đây là một phái có nội công thâm hậu nhất trong tứ đại môn phái, đệ tử Thiên Sơn khó có thể đơn độc đối chiến, nhưng nếu có đồng đội hỗ trợ, đệ tử Thiên Sơn có thể dùng những kỹ năng sát thương diện rộng gây sát thương lên kẻ địch và hồi lại một lượng máu đáng kể cho đồng đội. Sát thương:  Thiên Sơn - 1Thiên Sơn - 2Thiên Sơn - 3Thiên Sơn - 4

Sinh tồn:  Thiên Sơn - 5Thiên Sơn - 6

Khống chế: Thiên Sơn - 7Thiên Sơn - 8Thiên Sơn - 9Thiên Sơn - 10Thiên Sơn - 11

Cơ động: Thiên Sơn - 12Thiên Sơn - 13Thiên Sơn - 14Thiên Sơn - 15

Độ khó: Thiên Sơn - 16Thiên Sơn - 17Thiên Sơn - 18Thiên Sơn - 19

 

     

Thiên Sơn - 20

       Đệ tử Thiên Sơn Phái thường được ví như những người có khả năng cải tử hoàn sinh, cải lão hoàn đồng.

 

Bộ võ học đặc trưng: BẮC MINH CÔNG

Thiên Sơn - 21