Thần Giáo

29/01/2016

          Vô Tung Vô Ảnh – Nhất Kích Tất Sát.

 

          Môn phái Thần Giáo, kể từ khi khai tông lập phái, các đệ tử Thần Giao nghe theo lệnh của Minh chủ xuất quân chém giết nhân sĩ giang hồ, sau chưa đầy 10 năm chinh chiến, thu phục vô số bang hội, Thần Giáo đã chiếm trọn 36 động, 72 đảo của vùng Đông Nam, khiến cho võ lâm Trung Nguyên biến sắc, kinh hồn bạt vía. Đệ tử Thần Giáo là những thiếu nữ dung mạo tuyệt trần, phong thái lãnh đạm, hành xử quyết đoán, thập phần tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình.


Sát thương:  Thần Giáo - 1Thần Giáo - 2Thần Giáo - 3Thần Giáo - 4

Sinh tồn: Thần Giáo - 5Thần Giáo - 6Thần Giáo - 7Thần Giáo - 8

Khống chế:  Thần Giáo - 9Thần Giáo - 10

Cơ động:  Thần Giáo - 11Thần Giáo - 12Thần Giáo - 13Thần Giáo - 14Thần Giáo - 15

Độ khó:  Thần Giáo - 16Thần Giáo - 17Thần Giáo - 18Thần Giáo - 19Thần Giáo - 20

 


Thần Giáo - 21

 

          Võ công của Thần Giáo chuyên về thuật ám sát, sở trường là song đao, tấn công chí mạng, nhất kích tất sát. Trong tứ đại môn phái, Thần Giáo đứng đầu về khả năng né tránh và bạo kích, tương truyền Thần Giáo không có kẻ thù vì phàm có kẻ đối địch với Thần Giáo đều bị chém giết không sót một ai.

 

Bộ võ học đặc trưng: NHẬT NGUYỆT ĐAO

 

Thần Giáo - 22