Dương Gia

29/01/2016

         Dũng Mãnh Can Trường – Thương Pháp Vô Biên

 

        Dương Gia thực chất không phải là một môn phái trong giang hồ, mà là một gia tộc võ tộc họ Dương của triều Tống, gia tộc này thiện về sử dụng ngựa và thương, thương pháp được xây dựng trên cốt lõi của bộ Hồi Mã Thương, đệ tử Dương Gia lấy rèn luyện thân thể khoẻ mạnh, kỵ thuật và thương pháp làm trọng. Là một trong tứ đại môn phái có sức chống chịu cao nhất, đánh cận chiến, có khả năng càn quét và chịu đòn tốt, thường là người dẫn đầu trong các cuộc giao tranh. 

 

Sát thương: Dương Gia - 1Dương Gia - 2

Sinh tồn: Dương Gia - 3Dương Gia - 4Dương Gia - 5Dương Gia - 6Dương Gia - 7

Khống chế: Dương Gia - 8Dương Gia - 9Dương Gia - 10Dương Gia - 11

Cơ động: Dương Gia - 12Dương Gia - 13Dương Gia - 14Dương Gia - 15

Độ khó: Dương Gia - 16Dương Gia - 17

 

 

 

Dương Gia - 18

 

       Nhắc tới Dương Gia, người ta thường nhắc tới sự cản đảm và luôn bảo vệ những đồng đội yếu kém đằng sau mình.

 

Bộ võ học đặc trưng: PHONG VŨ THƯƠNG

 

Dương Gia - 19