Linh Bảo (Phi Phong) - 1

Giao diện Linh Bảo (Phi Phong)

 

Linh Bảo là một tính năng đặc sắc, không những tăng thuộc tính cao cho người chơi mà còn là thời trang tăng sự khác biệt giữa người chơi với nhau. Mỗi bậc Linh Bảo là một giao diện hình ảnh khác nhau.

 

Linh Bảo (Phi Phong) - 2

   Các bậc của Linh Bảo

 

 

Cường hóa Linh Bảo

Linh Bảo (Phi Phong) - 3

Cường hóa là tính năng chính của Linh Bảo, tăng thuộc tính khá nhiều. Chư vị bằng hữu có thể kiếm được nguyên liệu thông qua các phụ bản để thăng Bậc cho Linh Bảo.

 

Luyện Linh Bảo

Đây là tính năng để người chơi có thể định hướng cho Linh Bảo bảo của mình, Tùy mỗi loại thạch thì thuộc tính được tăng khác nhau, tạo sự khác biệt giữa người chơi với nhau.

 

Linh Bảo (Phi Phong) - 4

 

 

Chú Linh

Chú Linh, tăng thuộc tính cộng thêm cho Linh Bảo theo thuộc tính căn bản.

 

Linh Bảo (Phi Phong) - 5

 

 

Chú Hồn Linh Bảo

Chú Hồn, tăng tỉ lệ phần trăm thuộc tính theo thuộc tính căn bản của Linh Bảo

 

Linh Bảo (Phi Phong) - 6